Boxstart1

2017 startar vi med en stor ombyggnad av banan.

Förlängning av bana med c:a 80 m vilket ger en bansträckning på totalt 1080m

Ny asfalt på hela banan.

Välkomna att boka era race

0722/514575-042/152229